July 24, 2017

"ایزوله" در سال ۲۰۱۵ پس از دیدار من و ایرج‌ جنتی‌عطایی و شیدا جهان‌بین در کشور هلند اتفاق افتاد؛ یعنی همان اولین‌باری که با ایرج جنتی‌عطایی هم‌‌کلام شدم. می‌خواستیم موزیک من و ترانه‌های او را روی هم بریزیم و کاری نو ارایه دهیم. چند ماه بعد از اولین دیدارمان، ایرج جنتی‌عطایی همراه چند ترانه‌ همین آلبوم، به آلمان و خانه من آمد؛ آغازی بر روزگار پر ماجرای "ایزوله"...

Please reload

Featured Posts

اتفاقی به اسم "ایزوله"

July 24, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

© 2020  majidkazemi.com All rights reserved