اتفاقی به اسم "ایزوله"


"ایزوله" در سال ۲۰۱۵ پس از دیدار من و ایرج‌ جنتی‌عطایی و شیدا جهان‌بین در کشور هلند اتفاق افتاد؛ یعنی همان اولین‌باری که با ایرج جنتی‌عطایی هم‌‌کلام شدم. می‌خواستیم موزیک من و ترانه‌های او را روی هم بریزیم و کاری نو ارایه دهیم. چند ماه بعد از اولین دیدارمان، ایرج جنتی‌عطایی همراه چند ترانه‌ همین آلبوم، به آلمان و خانه من آمد؛ آغازی بر روزگار پر ماجرای "ایزوله".