برای پیش خرید آلبوم ایزوله (فیزیکال) به لینک زیر مراجعه فرمایید

:این آلبوم شامل

یک لوح فشرده صوتی  40 دقیقه ای-

دفترچه ی 12 صفحه ای امضا شده-

DHLارسال با پست * 

Click on this link to buy isolé album (physical)

-signed AudioCD (40min, with 12 side Booklet) 

*You get it by post